Надзорни одбор

Надзорни одбор фондације чине људи највиших људских и моралних вредности економске и правне струке који контролишу финансијски и законодавнин рад фондације.