Директор фондације

Директор фондације је стабилна, независна, угледна и одговорна особа и лице великих моралних и етичких вредности коме се може поверити велика одговорност располагања средствима рачуна и особа која их може усмеравати према одлукама управног одбора.