Како донирати

Донацију можете уплатити вирмански на текући рачун Православне фондације.

Сврха уплате: Донација за обнову и изградњу по програму Донаторске вечере 14.11.2019.Број текућег рачуна: 150-0000000045328-51 Позив на број: 1-1410 -2019, Директна банка, Београд