Органи Фондације

  • Оснивач фондације
  • Управни одбор фондације
  • Председник фондације
  • Директор фондације
  • Секретар фондације
  • Надзорни одбор фондације
  • Савет фондације
  • Почасни председник фондације
  • Организациони одбор фондације ( формира се за сваки појединачни догађај или пројекат)