Почасни председник фондације

Почасни председник фондације је световна или црквена личност од највећег угледа међу српским народом пажљиво изабрана у времену и у простору чији ће лик и дело помоћи Православној фондацији да оствaри своје циљеве и буде значајан фактор међу српским и православним народима али тиме истовремено бити и велика обавеза и одговорност за даљи рад свим органима и члановима фондације.