Постаните члан

Упознавши се са Програмом, Циљевима и Декларацијом Православне фондације потписујем:

ПРИСТУПНИЦУ

Православној фондацији, којом прихватам да као њен члан радим у складу са православним вредностима и начелима на остваривању задатих циљева.