Председник и Управни одбор фондације

Управни одбор фондације је тело кога чине предложени представници цркве као и најугледнији појединци који имају својим ликом и делом могућности да остваре утицај на појединце и друге организације и народ да се окрене саборним, хуманитарним и донаторским активностима и да конкретним делима дају значајан допринос фондацији. Управни одбор именује председника и све органе фондације и управља радом фондације.
Председник фондације наступа пред јавношћу у име фондације и биран је као угледни појединац који је својим досадашњим деловањем и радом кандидован на ту одговорну функцију али и је биран и због могућности и позиција које особа поседује јер свуда представља Фондацију и активан је у обезбезбеђивању средстава