Савет фондације

Савет фондације чине пажљиво бирани угледни, признати и успешни људи чије дело, углед, позиција, искуство, савети и контакти снажно и позитивно утичу на рад фондације.