Секретар фондације

Секретар фондације је особа великих етичких и моралних вредности, комуникативна особа значајних организационих способности која је одговорна за свакодневни оперативни рад фондације.